Velkommen til portalen for overflytting av egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis for YS Pensjon

Velkommen til pensjonsportalen for mitt YS-forbund (heretter "YS Pensjon"). Her kan du gi din fullmakt og starte flytting av egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis til Nordea Liv som selvvalgt leverandør. 
 
YS Pensjon sørger for å forhandle fram best mulige priser og løsninger i forvaltningen av din pensjon, slik at du kan få mer pensjon for pengene. Derfor trenger vi din fullmakt.
 

Din fullmakt sikrer deg og fellesskapet forhandlingsmakt og gode betingelser helt fram til den dagen pensjonen din er utbetalt. Sammen er vi sterke.
 

YS Pensjon har gjennom YS inngått en avtale med Nordea Liv. Du kan starte flytting av din pensjon ved å godkjenne dette her i pensjonsportalen.
 

Dersom YS Pensjon i framtiden inngår ny avtale med en annen pensjonsleverandør, vil pensjonskontoen din flyttes sammen med kollektivet av pensjonskontoer gjennom bruk av fullmakter, med mindre du har trukket fullmakten tilbake før en slik overflytting.
 

Dersom du ikke (lenger) er medlem i et YS-forbund vil du fortsatt kunne ha Nordea Liv som din selvvalgte pensjonsleverandør, men du vil ikke kunne få de priser og betingelser som gjelder for YS-medlemmer. 
 

Din fullmakt lagres i et register som inneholder navn, fødselsnummer, e-post, telefonnummer og fagforeningstilknytning. Ditt navn og personnummer hentes fra BankID. Kontaktinfo og ditt forbund legger du inn selv. Dersom du melder deg ut av ditt forbund, eller trekker fullmakten tilbake, vil din registrerte fullmakt bli slettet.


 

Registrer deg hos YS Pensjon og flytt pensjonskapital
Vennligst fyll ut alle felter og hak av for alle valg før du bekrefter med Bank ID
NB! Du må være medlem i en innskuddspensjonsordning hos din arbeidsgiver for å kunne bruke portalen. Portalen kan ikke brukes dersom du har startet uttak av innskuddspensjon. En løsning for deg som bare har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold vil komme på plass så snart som mulig.

NB! Før du bekrefter med bankID må du velge forbund og fylle ut alle felter